Karta pobytu

Karta pobytu Człopa

Prasóweczki

W ubiegłym czasie karta pobytu czasowego czy tak zwane prawo na pobyt czasowy jest drinkiem z najbardziej znaczących wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla pracowników z zagranicy, wykonywanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest szczególnie dużo, jednakże najczęstszym motywem jest podanie pracy, co czyni większość składanych wniosków. Należy jednak pamiętać, iż uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy jest procesem dość męczącym i coś skomplikowanym, bowiem wymaga ogromnej ilości formalności.

Karta pobytu Węgorzyno

Karta pobytu jak załatwić?

Karta pobytu- co toż istnieje?

Karta pobytu, stanowi obecne tekst, który organizowany jest poprzez Wojewodę cudzoziemcowi we normalnym Urzędzie Wojewódzkim, w którym odpowiednio wcześniej uzyskał prawo na pobyt czasowy w Polsce. Warto zaznaczyć, iż karta pobytu jest wyjątkowo ważnym dokumentem, bowiem jest on uznanie tożsamości cudzoziemca podczas całego trwania pobytu na pola Polski. Niewątpliwą wartością karty pobytu jest jeszcze fakt, iż dokument daje należeć do wielokrotnego przekraczania granicy, stanowi zatem wyjątkowo pewne wyjście, gdyż w niniejszym faktu nie jest obowiązkowa viza. Należy pamiętać, że gdy cudzoziemiec odbierze prawo na pobyt, kartę pobytu po jej wydrukowaniu musi odebrać osobiście!

Na jak długo sprzedawana jest karta pobytu?

Wiele osób daje sobie pytanie jak otrzymać kartę pobytu? Skoro stanowi wówczas mechanizm zestawiony z kilku etapów, karta pobytu sprzedawana jest cudzoziemcom nawet na stan trzech lat pobytu na pola Polski. Jeżeli należy o termin składania wniosków, robi to następująco:

zależnie od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec składa wniosek na trzy miesiące przed końcem ważności wizy do lekturze, może zatem spotkać najpóźniej w ubiegłym dniu legalnego pobytu w Polsce, wniosek budowany jest do Wojewody właściwego
podczas wykonywania wniosku gość jest odpowiedzialny do złożenia odcisków linii papilarnych
celem jest dodatkowo przedłożyć ważny dokument osobisty

Warto dodać, iż decyzja Wojewody zastępuje zezwolenie, i karta pobytu wizę, zezwolenie na pobyt czasowy dostarczane jest na odcinek od trzech miesięcy do trzech lat, jednak każdy z cudzoziemców ma szansa ponownego ubiegania się o dodatkowe zezwolenia. Należy także pamiętać, że samo uzyskanie prawa jest stosunkowo długotrwałe, ponieważ ma kilka miesięcy. Bardzo cenną pracą jest fakt, że jeśli cudzoziemiec pozostaje na pola Polski na podstawie innych dokumentów i poprawia pracodawcę, więc w ostatniej spraw nie może legalnie pracować! Karta pobytu Węgorzyno

Dokumenty konieczne do pobrania karty pobytu
Karta pobytu Węgorzyno

Dokumentów, które są potrzebne, by otrzymać kartę pobytu jest rzeczywiście sporo, aczkolwiek najistotniejszy jest praca jasna wniosek, bowiem jest on przyczyną do ubiegania się o prawo na pobyt czasowy. Do sądzie cudzoziemiec musi załączyć:

cztery nowe zdjęcia
uzyskanie wcześniej prawo na produkcję
kopię dokumentu tożsamości, paszportu
obecną umowę o pracę
zgodę na godzina odpowiadający okresowi pobytu czasowego
zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami
potwierdzenie zakwaterowania oraz dokonania opłaty administracyjnej w liczbie 50 złotych

Wydanie i komunikacja karty pobytu

Wymiana karty pobytu może wystąpić w formie gdy: nastąpiła wymiana danych zlokalizowanych w minionej karcie pobytu, nastąpiła poważna zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu i nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja, a zarówno w sukcesu utraty karty albo jej zniszczenia. Natomiast wniosek o wydanie karty pobytu montuje się w sukcesu wydania pierwszej karty pobytu, gdy cudzoziemiec:

przebywa w Polsce w punktu powiązania z grupą, warto zaznaczyć, że taka konfiguracja jest możliwa właśnie wtedy, gdy Wojewoda wyda opinię w myśli udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
jest swym członkiem rodziny repatriantów
uzyskał wcześniej umowę na pobyt czasowy ze powodów humanitarnych

Należy pamiętać, że w sukcesu wydawania kolejnej karty pobytu cudzoziemcowi, nabyte przez niego wcześniej zezwolenia na pobyt spokojny i indywidualne karty pobytu tracą ważność! Karta pobytu Węgorzyno

zobacz również Karta pobytu jak załatwić?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments