Karta pobytu

Karta pobytu Człopa

W ubiegłym czasie karta pobytu czasowego czy tak zwane prawo na pobyt czasowy jest drinkiem z najbardziej znaczących wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla pracowników z zagranicy, wykonywanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego jest szczególnie dużo, jednakże najczęstszym motywem jest podanie pracy, co czyni większość składanych […]

Czytaj więcej