Wskaźnik OEE z problemu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z artykułu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mienie efektywności wykorzystania maszyn stanowi w własnych realiach standardem? W jaki sposób wyraża się do ostatniej rzeczy w własnych fabrykach?

O ile z konieczności mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę jeszcze liczniejsza kwota zarządzających produkcją, o tyle ciężko jest przeznaczyć pracowania w niniejszym kierunku mianem standardu. Z perspektywy dużego doświadczenia wdrożeniowego polskiej firmy mogę zobaczyć, że jesteśmy raczej do pracowania ze standardami wewnętrznymi, kluczowymi dla każdej z firm, niż realnym, ustandaryzowanym rozwiązaniem w skali kraju. W którejkolwiek ze współpracujących z nami firm pracownicy są w stopniu przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich pomiędzy dwoma niepowiązanymi przedsiębiorstwami jest niebezpieczne, ze względu na korzystanie z polskich algorytmów liczenia OEE. Wskazuje wtedy na mieszkanie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w życiach na rzecz poprawy efektywności produkcji przy jednoczesnej ignorancji (świadomej bądź nie) w zakresie metodologii powiązanej z prawdziwym jego liczeniem. Istnieje stale dobrze do dokonania w niniejszym kierunku, i drinkiem z efektów wsparcia firmy DSR jest ściśle motywowanie do stosowania odpowiednich europejskich i światowych norm takich jak ISO 22400.

Co sprawia nam informacja powstająca ze wskaźników OEE z artykułu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to normalny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w ostatnich sezonach istnieje on ściśle skorelowany z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu wskaźnikowi możemy powodować działania doskonalące produkcję, zwracając się na obszarach o najniższym wskaźniku. Istotnym problemem, wchodzącym na naukę idącą z gry OEE, jest możliwość liczenia tego wskaźnika. Powszechnie uznany w Polsce, uproszczony twórz jego czekania, liczący na tworzeniu stosunku czasu produkcji dobrych jakościowo materiałów do łatwego czasu pracy maszyny zezwala na określenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada jednak na zasadnicze pytanie: co stanowi źródłem odchyleń również na czym chodzi się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii zezwala na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z innego poziomu zarządczego może robić diametralnie różnie. Z artykułu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, jakiemu dano do zastosowania konkretną partię towaru a wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w okolicach 100%. Ponieważ jednak maszyna jest nadzieja działalności w związku ciągłym i nie była obarczona w tamtej części dzienie jej wskaźnik dla planującego produkcję wynosi tylko 33% (w uproszczeniu). Tak więc zagregowane dane z produkcji wymieszane z urządzeniami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) zezwalają na wykorzystanie holistycznego dołączenia do stosowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej występują rezerwy do osiągania wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest ograniczona od trzech różnych wartości oraz toż dziś w ich definicji należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
I – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Pierwszym ze wskaźników jest dostępność maszyn. Kwota ta znaczy czas, w jakim potrafimy maszynę wykorzystać. Wyliczana jest jako stosunek planowanego czasu działalności oraz rzeczywistości. Dostępność obniżana jest przez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w sezonie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, oczekiwanie na materiał, różnica pomiędzy zaplanowanym czasem przezbrojenia a ważną jego realizacją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Miany godzina pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność widziana jako wykorzystanie maszyny. Jest toż po prostu stosunek czasu, w jakim maszyna była łatwa do momentu, w jakim właśnie pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – planowany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest własność wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych zgodnych z prawami jakościowymi do wszelkich wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do podnoszenia wskaźnika OEE należy począć od wyznaczenia tych trzech ceny i wnikliwej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać od miejsca, jakie w konkretnym biurze zawiera najpełniejszy wpływ na zmianę wskaźnika. Rezerw, jakie można użyć aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w grupy produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i wielkość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii organizacji i indywidualnych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności jak również wykorzystania uzależniona istnieje od stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić opinię na fakt, że błędne planowanie, oraz ma szacunek na wagę wskaźnika OEE

W jaki sposób trendy związane z Przemysłem 4.0 i IoT przychodzą na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie poddaje wątpliwości, że powszechne stosowanie metody informatycznych w sektorze, będące u podstaw Przemysłu 4.0, i w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność stosowania tego wskaźnika. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej zawodnego „elementu” każdego systemu produkcyjnego i informatycznego – jest toż w sobie znaczącą poprawę jakości w procesie wyznaczania wskaźnika OEE. Ukazywanie się maszyn eliminuje błędy, zezwala na obserwowanie i wybieranie działań w momencie rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z organizmami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) i wykorzystaniem obszaru Big Data do pisania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z użyciem odpowiednich maszyn. To sprawa najbliższej przyszłości i instytucja DSR pracuje ponad tym aktywnie w układzie Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments